Startpagina.

Gebruikers.

Nieuws.

Contact.

               Welkom bij Gezondheidscentrum Warffum
Over het gezondheidscentrum

In het gezondheidscentrum (GC) Warffum werken verschillende hulpverleners binnen de eerste lijn samen om u als patiënt van een zo goed mogelijke zorg te kunnen voorzien. De huisarts vervult daarbij een spilfunctie.

Omdat er veel deskundigen bij betrokken zijn, spreken we ook wel van ‘geïntegreerde zorg binnen de eerste lijn’.

We bieden hulp in de eerste lijn, laagdrempelig voor alle hulpvragers. De hulpverlening wordt dicht bij de patiënt en toegankelijk georganiseerd. Er is speciale aandacht voor kwetsbare en bijzondere groepen, onder de patiënten en in de samenleving.

Stichting De Pool eerstelijnszorg bindt eerste lijn partijen in de regio, huisartsenpraktijk Warffum maakt deel uit van de stichting. Voor meer informatie, klik op www.depooleerstelijnszorg.nl

De volgende hulpverleners zijn werkzaam in het centrum: huisartsenpraktijk Warffum, fysiotherapie praktijk Fysio aan ‘t Wad, buurtzorg Warffum eo, verloskundigen praktijk Aine, laboratorium Certe, maatschappelijk werk gemeente Eemsmond en voedingsadviesbureau Brouwer.